Segurament en alguna ocasió t’has plantejat per què nombroses publicacions impreses tenen elements comuns o coherents en la major part de les seves pàgines?

Realment arribes a pensar si cada pàgina de la teva revista o magazine favorit té una maquetació personalitzada? Creus que existeix un procés que arriba a generar maquetacions on la cohesió i la coherència són el denominador comú?

Reticle de construcció dissenyo imatge

font: Diegomatteri.com.ar

L’eix fonamental sobre el qual gira tota la maquetació, i no solament l’editorial, és, sens dubte, la reticle base o també coneguda com reticle constructiu . Aquest element permet posicionar, ordenar i jerarquitzar tots i cadascun dels objectes de disseny, permetent la lectura, l’ordre, alineació i disposició del contingut i informació per al lector, internauta o destinatari de la peça gràfica o textual. Principis com la coherència, cohesió, adequació, proporcions, alineació, jerarquia, ritme, mesures exactes, textos, símbols, etc. són bàsiques para tot responsable de disseny o maquetació

Les reticles constructius estan constituïdes per nombroses combinacions i fases de dificultat per a tot dissenyador o maquetador. El destinatari, en aquest cas lector, consumidor o internatuta, també ha d’enfrontar-se, en menor grau, a aquesta disposició d’informació i, per tant, la qual cosa es pretén és reforçar la seva atenció cap a la publicació per la nostra banda

Maquetació reticle constructiu premsa imatge

font: Cory Schmitz

El responsable de disseny, maquetació o creativitat de l’estudi o agència s’encarrega d’elaborar les reticles constructius i han de ser a tot momentmanipulables i adaptables a la informació exposada. S’aconsella que les modificacions entre pàgines siguin lleus per amb prou feines ser percebudes pel destinatari. Si això no succeís, podria produir en el lector o internatuta sensacions contràries d’incoherència, percepcions negatives o falta de cohesió en continguts.

Ser percebut amb bases de organització sòlida, meditada, amb equilibri i sobre principis de proporcions, cohesió, coherència, intel·ligibilitat i claredat, permeten convertir-se en un al·licient per prosseguir amb la lectura d’una peça impresa. No importa el contingut.

L’ús de reticles possibilita arribar a reduir els elements gràfics a la mínima expressió, així com altres objectes de maquetació, símbols, peces textuals, etc. que componen tot projecte editorial. Sobretot, en la disposició basada en estil, forma i alineació segons un principi de disseny prèviament determinat. L’objectiu no és un altre que portar el disseny basat en reticle fins a les seves últimes conseqüències i convèncer-se de la seva usabilitat per al destinatari.

Reticles HARRIS Paul AMBROSE Gavin Reticles Basis del Disseny portada

font: ESTAL

Per tant, el dissenyador-maquetador haurà de centrar-se en diversos criteris o bases sòlides per construir un reticle o pàgina mestra que es repetirà constantment en el projecte o treball editorial. Aquest reticle constructiu haurà d’apartar-se de l’hermetisme, la simetria o l’estatisme i anar més enllà. Un reticle on predominin els marges asimètrics, línies de flux constants, foliat desigual, columnes, marcadors, sagnat variat, etc. segurament funcioni molt més sobre una maquetació tradicional a 1 columna a partir de la Secció Àurea.

No obstant això, al món editorial es dóna la situació de dissenyar o centrar una maquetació lliure de reticle constructiu, sent perfectament vàlida. Tota peça basada en un reticle constructiu estableix les bases i principis de proporcionalitat, jerarquia i ordre, coherència, cohesió i forma en la disposició d’informació. Es persegueix donar una sensació de rigor, professionalitat i serietat en la mostra de continguts. Una peça gràfica impresa no basada en reticle constructiu, no obstant això, també pot complir els mateixos objectius i arribar a comunicar molt més allà. L’important és ser coherent amb les decisions en maquetació adoptades des d’un principi i argumentar-les. La creativitat possiblement és major en aquest exemple de peces gràfiques on el principi fonamental és que la regla és que no hi ha regles.

En juanjook.com s’utilitzen més d’un 90% de reticles per construir la major part de dissenys i peces de maquetació. Des del departament creatiu es pretén reforçar la coherència, cohesió gràfica, ordre, patrons, simplicitat i disposició jeràrquica de continguts i informació. A tot moment s’intenta potenciar la intel·ligibilitat i claredat en la lectura de continguts i els elements artístics passen a un segon nivell. No obstant això, depenent de les exigències del client, es decideix per un o un altre disseny en aquest cas no centrat en reticle constructiu sinó en major llibertat de decisió per part del dissenyador. A l’hora de triar el tipus de maquetació, tot dependrà de tu, però…

No oblidis ser coherent amb tot allò que facis. Fins i tot fins al final.