En alguna ocasió t’has arribat a plantejar si els logos posseeixen vida pròpia?Si en ocasions arriben a modificar el seu aspecte segons el mitjà en el qual es reprodueixin però, d’altra banda, en la ment del públic objectiu es mantenen de la mateixa manera?Tenies idea que el Manual d’Identitat Visual Corporativa és el document oficial i fiable sobre el qual s’assenten les variacions d’una marca, institució, empresa, etc?

En algun moment hem arribat a preguntar-nos si un manual d’identitat és realment útil i necessari per a una signatura, empresa, marca, institució, companyia, persona física o jurídica, i si arriba a ser eficaç i aplicable des de la seva creació.

Manual Identitat Visual Corporativa dogcab Taxis per a gossos

Font: juanjook.com

Al moment que som nosaltres el que estem exposats directament a diversos impactes i estratègies publicitàries diàries per part de nombrosos mitjans, emprem diverses línies, estils i formes transmeses per diferents marques comercials, multinacionals o institucions.

Les mateixes empreses i marques comercials són les que integren dinamisme i versatilitat a l’hora de comunicar-se amb el seu públic objectiu i intenten despertar el seu interès de manera obligada.

Davant el comentat anteriorment, diverses empreses comencen a desenvolupar i establir les bases de la creació i orígens de la seva marca en un disseny editorial anomenat: Manual d’aplicacions bàsiques per a la Identitat Visual Corporativa.

El manual per tant ha d’incloure elements bàsics i formals procedents de la interpretació formal del logosímbol o *imagotipo de la companyia, marca comercial, signatura, institució. És el dissenyador, maquetador, responsable de comunicació l’actor responsable de l’adequat ús de totes i cadascuna de les manifestacions i projeccions de la marca.

Peça editorial Identitat Visual Corporativa imatge

Font: Myriam Martin

El que sí és cert és que tot manual d’identitat visual corporativa hauria d’arribar a incloure, malgrat el nombre de pàgines, un conjunt de seccions comunes:

 •  Naixement, evolució i motius de la seva aparició:
  – nom, visió, missió, valors afegits, posicionament, estil i filoso
 • Logo, icona, símbol, imagotip: breu argumentació, cromatisme i efectes.
 • Pauta de construcció: mòdul constructiu i proporcions en què es basa la Identitat Visual Corporativa.
 • Gamma cromàtica: principal i secundària.
 • Font tipogràfica i tipografia de substitució.
 • Versions a color: positiu, negatiu, monocrom, grisos, sobre color, etc.
 • Grandària mínima permesa, test de reducció i llegibilitat, espai de respecte.
 • Ocupacions autoritzats i no autoritzats de la marca.
 • Sèrie d’aplicacions offline: fulla de carta, informes, sobre americà, targeta de visita, fulla de factura, carpeta, anuncis, mòduls, retolació de vehicles, roba corporativa, cobertes i sobrecobertes, catàlegs, revisions, anuaris, borses, packaging, CD, DVD, calendaris, marxandatge, etc.
 • Sèrie d’aplicacions online: newsletter, email, signatura html, capçaleres facebook, disseny pàgina web o landing, comunicacions, etc.

Conclusió

Com bé aconsella Juanjook.com a través del seu lloc web, no has d’oblidar que el document editorial d’Identitat Visual ha de ser visible i fàcilment actualitzable. Tot allò que no vulguem para nosaltres mateixos, no ho pretendrem per a la nostra pròpia marca. A tot moment haurem d’atendre a les recomanacions dels professionals publicitaris, maquetació, disseny, arts visuals, etc. que van determinar per a l’adequat funcionament, cohesió i coherència de les peces i aplicacions que la marca o signatura és capaç de manifestar en diversos vessants públics i privades.