El procés d’obtenció d’idees genials i solucions òptimes, fresques, originals i arriscades es uno de los elementos fundamentales a la hora de dilucidar un briefing d’un client.

A més de copywiters, experts en il·lustració, creatius, directors de comptes o planners, la resta de professionals publicitaris tenen com a objectiu obtenir una sèrie d’alternatives, conceptes o solucions fidels al *brief establert pel propi client. No obstant això, és aquí on la creatividad publicitaria juga un paper clau.

Nombroses són les estratègies i tècniques que es poden utilitzar per a obtenir idees publicitàries creatives i potents. En aquest moment us puc avançar un conjunt de tècniques que permetran obrir camins i superar el difícil moment del “foli en blanc”.

 • Acaba amb la rutina: s’aconsella intentar canviar la manera en la qual realitzes diàriament les teves coses, les teves activitats quotidianes i l’estil emprats. Has d’experimentar noves emocions, sentiments, sensacions, estats d’ànim i tot això des d’un altre punt de vista I si comences el dia tal com ho vas acabar anit?
 • Pregunta’t i dubte a tot moment del briefing: sempre intentem anar a la recerca de solucions, propostes, eixos, opinions, alternatives o estratègies que resolguin els interrogants plantejats pel brief del client però que, en ocasions, no arriben a aportar absolutament gens. Aconseguir arribar al punt del “tot és possible”, “i per què no” per intentar resoldre i treure el millor i pitjor del document. De vegades és veritablement útil dubtar de la pròpia signatura comercial, de la seva història, de l’històric publicitari al llarg d’aquest temps, i fins i tot es critica l’ocupació de prescriptors de marcaLes grans marques també es qüestionen a si mateixes. Els contrabriefings són una constant.
Qüestionar el Briefing creatiu

font: www.flickr.com/photos/benevolentmedia

 • Pensament lateral: es basa en 2 etapes principalment. Es recomana als publicitaris i resta de professionals que busquin un gran salt en el procés d’obtenció i generació d’idees creatives. La primera fase se centra a incloure usos quotidians, prejudicis, suposats, tòpics, denotacions, objectivitat i neutralitat que expliqui correctament el propòsit del bé, servei, marca o producte. Per contra, la segona fase se centra en observar el disseny, producte o marca des d’una altra perspectiva, amb altres ulls.
Tècniques publicitat creatives

font: sxc.hu

 • Troba algun element interessant del producte o servei i com seria la seva comunicació en primera persona.
 • Observa el producte, bé o servei molt d’a prop i destaca una qualitat fins al moment no coneguda. Potencia-la de forma activa.
 • Intenta despertar interès emprant text i no a través del propi producte o marca. Tracta de fer fallida l’esquema mental de l’usuari i que la pròpia imatge del producte es converteixi en solució al problema.
 • Estén el propòsit de venda i, per tant, les qualitats del producte o servei.
 • Elabora mapes mentals: uneix idees, sentències, premisses, arguments, conceptes i qualitats relacionades amb la marca, bé, producte o servei per millorar el seu posicionament, competència, eix i estratègia. Utilitza la pròpia imatge o la síntesi per aprofundir en potents conceptes i produir campanyes amb èxit. Els nous pensaments visuals poden arribar a fer sorgir idees i conceptes desconeguts i fins ara mai vists.
Traçar mapes mentals publicitat

font: sxc.hu

 • Estudia els efectes per no disposar de producte: la utilització d’elements negatius o incrementar posicions pessimistes o oposades entre clients i potencials destinataris pot millorar en l’obtenció de nous missatges sòlids i creatius. Empra negacions, comparatius antònims, contraris, doble sentit, ironia, sarcasme, etc. i tracta de vincular-los entre si amb recursos emocionals i objectius del propi producte o marca.
 • Usa recursos com a metàfores, símils i personificacions: concedir a marques, productes o serveis característiques d’éssers vius pot ser xocant en ocasions. Poder descontextualitzar els tòpics i esquemes mentals en el gran públic permet reforçar la creença que en l’àmbit publicitari “no hi ha regles”.Poder trencar les regles ja és una regla en si mateixa. Arribar a demostrar les qualitats d’un ben o servei emprant comparacions possibilita que es puguin establir les bases de conceptes, estils, eixos comunicatius, etc. que al principi arribarien a ser difícils d’executar i fer-los arribar a un target específic.
Tècnica creativa publicitat

font: sxc.hu

 • Associacions i unions forçades d’oposats: el fet de realitzar una completallista d’adjectius, noms o adverbis antònims i oposats entre si permet obtenir conclusions valuoses i relacionar-les amb el nostre bé, servei, producte o marca comercial. El que es pretén és establir vincles entre una característica determinada del nostre disseny amb una altra que provoqui totalment el contrari. És a dir, que ambdues combinades atorguin força visual. Amb això es plantegen una sèrie de qüestions al nostre producte:
Recursos i tècniques lingüístiques publicitat

font: sxc.hu

CLIENTE: servicio internacional de mensajería (se intenta comunicar al consumidor final la fiabilidad del servicio ofrecido).

 1. Les persones, igual que les mascotes, tenen nom;
 2. Els noms permeten identificar objectes.
 3. Existeixen persones que tenen diversos noms, unes altres canvien de nom amb el temps; fins i tot, certs noms poden especificar la categoria o posició social.
 4. Les cançons posseeixen nom, els llibres també tenen nom, igual que les pel·lícules,…
 5. Què succeiria si els paquets de missatgeria urgent posseïssin nom? A què ens conduiria? I posteriorment?…
 • Dobles sentits, jocs de paraules, ancoratge i relleu, ús de l’humor, sexe, llenguatge col·loquial, exagerar la realitat, etc.

Des de juanjook.com s’intenta posar sobre la taula una sèrie d’útils consells en el difícil camí de la generació i execució d’idees creatives. La veritable dificultat per al professional en comunicació gràfica publicitària resideix en la rapidesa d’elaborar idees originals, brillants, conceptes intel·ligents, eixos creatius, que donin que parlar i responguin a tots els punts del briefing. A més de tenir en compte el context, la competència, les circumstàncies, la inspiració, l’estat d’ànim, etc. La llista d’estratègies citada a dalt ha d’entendre’s com un conjunt de tècniques o eines per ser posades en pràctica en el treball diari dels professionals de la creativitat. Així mateix, pot arribar a convertir-se en una font incessant de producció i reforçar a una de les veritables nenes acaronades: la idea publicitària.