En algun moment ens hem donat de cara amb nombroses peces gràfiques, dissenys, flyers, promos, tanques publicitàries o anuncis que ens han fet reflexionar i tornar a mirar amb altres ulls la composició visual i textual que estava davant nosaltres.

Transcorregut aquest període, decodificàvem el missatge de la peça gràfica i, finalment, es provocava en nosaltres empipament, humor, admiració, crítica o entusiasme.

El procés finalitzava centrant la nostra mirada en el tancament, la signatura o claim de l’anunciant o marca que estigués després de la peça.

Publicitat exterior creativa

font: brett jordan

El primer objectiu de totes aquestes peces publicitàries o de disseny s’hi havia assolit. Al principi van ser concebudes per “incidir, incitar i provocar tot allò que no esperàvem”.

Barack Obama i Mahmud Ahmadineyad tanca publicitària

font: Lee Maguire

El fet de donar un gir al típic tòpic, a la realitat quotidiana, als prejudicis, al sentit comú, a com percebem el món i tot allò que ho envolta, etc. és un exercici molt recorregut per estudis de disseny, agències publicitàries o departaments de creativitat. No obstant això, trobem gairebé diàriament que “el sector publicitari es troba més centrat en la producció i creació en massa i en sèrie de projectes i molt menys a l’elaboració brillant d’idees efectives que consolidin campanyes”.

Anuncis creatius publicitat exterior mòbil

font: Aaron Tait

Gran nombre de professionals de diversos àmbits són els que dediquen part de la seva vida, hores, dies o setmanes, al procés de generació i obtenció d’interessants i creatives idees.

Anuncis i dissenys creatius

font: Jason Hargrove

Des de mirar el món amb altres ulls, per exemple d’un nen, fins a col·locar les coses i objectes des d’un altre angle, o bé comportar-se com un borratxo o un adult de 79 anys, extreure fos el que normalment es troba dins, moure al principi el que està últim, convertir a gran grandària el que és petit i a l’inrevés, que la lletjor es converteixi en bellesa, etc. pot possibilitar que comencin a sorgir exemples valuosos de grans conceptes publicitaris.

Creativitat gràfica exteriors

font: brett jordan

Si aïllem les funcions, valors interns i externs, característiques i valors afegits, disseny, packaging, avantatges, propietats, etc. i definim els seus oposats, és possible que ens portem més d’una sorpresa si no ens hem adonat del seu estat habitual.

Boecker public health

font: Brett Jordan

El que és fonamental, realment,és divertir-se amb tot allò que es troba en el nostre poder: campanya publicitària, missatges d’institucions, accions de disseny o PLV, ambient Màrqueting, campanyes virals, etc. Tot això ens pot donar pistes en treballar en les grans idees perquè arribin en menys del que esperem. Utilitzar elsexe, l’humor, el doble sentit, paradoxes, sarcasme, ironia, imitacions, exageracions en el llenguatge escrit i visual pot arribar a ser un recurs més que necessari en aquest camí.

Creativitat publicitària Roma

font: gnuckx

Des de juanjook.com pretenc incrementar la promesa de conformar-nos en alguns moments en la productivitat i realització de les nostres peces en lloc de períodes de reflexió, acció, reacció, contemplació, etc. de manera que el comuna continuï sent una anècdota i l’inusual, en algun moment, sigui el veritable heroi d’una campanya. “Dóna-li tornada a tot. Pregunta’t, el perquè, per què i per què no. Busca respostes. Si no existeixen, crea-les”.