Moments previs a l’inici d’un projecte per a impremta, és aconsellable que el dissenyador, director d’art, il·lustrador o creatiu coneguin a fons els acabats i materials amb els quals van a finalitzar l’o les peces en les quals estan treballant.

Impremta i Arts gràfiques

font: sxc.hu

La quantia total del pressupost per a un projecte pot suposar una limitació important, igual que la qualitat que demanda el client o les àmplies possibilitats que les mostres de paper Offset presenten, així com les grandàries, vernissos, etc. el dissenyador o maquetador hauran de sempre tenir en compte la peça final com un resultat conjunt d’elements o recursos constituïts amb gran detall, incloent el plegat, guillotinat i manipulat final.

Tècniques, materials i acabats Arts Gràfiques

font: sxc.hu

La pròpia experiència adquirida pel responsable de disseny li permet disposar de pautats i formes de treballar molt més pràctiques i ràpides davant situacions complicades amb qualsevol peça gràfica. Un exemple ho trobem en el plec del paper, que es percep doblegat i en ocasions pot produir grumolls o pèrdues de fibres. En una tela, el plec pot provocar arrugues. Per tant, per disminuir el temps de producció i obtenir un bon resultat final, és recomanable pensar a millorar les imperfeccions i pensar sempre en l’aspecte final del disseny.

Impresión Offset Artes Gráficas

font: sxc.hu

Si parlem de gravat, el més recomanable és la protecció d’un document per evitar la seva falsificació. Per exemple, en treballs de diversos colors es necessiten diverses passades d’impressió totalment independents per cada cada dels colors demandats. Els tons mitjans no funcionen correctament amb la tècnica del gravat. Generalment, les seves tintes són opaques i propícies per a la impressió sobre paper fosc o amb textures. Per tant, els colors no sofreixen modificacions.

Encunyat per a Arts Gràfiques


font: DelaBarrera

Quan parlem de encunyat, no hem de deixar de considerar que en l’anvers d’una fulla, el revers de la mateixa també apareixerà encunyada. Així doncs, si ens trobem amb algun element sota o darrere de la zona encunyada, hauria d’estar d’acord amb el tall efectuat.

Encuny especial Impremta

font: Miquel C.

A l’hora de realitzar encunys hem de mantenir una sèrie d’àrees de seguretat en alguns elements, com a blocs de text, etc. que haurien de mantenir-se a 6 mm. de tota zona de tall. Així com intentar evitar encunyar en zones o llocs propers a la vora del document, principalment evitant arrugues o osques.

Encunyadora offset Arts Gràfiques

font: Flickr cc

En juanjook.com recomano des del moment de començar qualsevol projecte d’impremta, establir un conjunt de mesures i correccions perquè finalment les nostres peces siguin totalment professionals, compleixin amb les exigències del *brief del client i s’ajustin al pressupost. Tant el dissenyador, director d’art o creatiu hauran de tenir presents alternatives i amplis coneixements sobre postimpresión, impressió i preimpressió, a més de recursos actualitzats i nous en el mitjà offline davant possibles contratemps d’última hora.