Gairebé portat a l’ostracisme pels mitjans i per la desatenció dels flaixos, un dels grans autors del Pop Art va centrar principalment la seva obra en el 9é art: el Còmic

Roy Litchenstein Pop Art creación

fuente: Cea

Durant els 60, i animat per una societat consumista i capitalista empedreïda, Estats Units vivia un moment d’esplendor cultural, al mateix temps que els “mass media”, “*celebrities” i cineastes s’alternaven amb el indiscutit Warhol. No obstant això, en un altre costat de la sala, gairebé desapercebut es trobava un dels grans pares de l’estil i concepte de l’art del còmic d’aquest moment.

Roy Litchenstein ilustración creativa Labios

fuente: Domitilla Ferrari

Nombroses de les bases, estils, recursos i trucs que actualment coneixem en personatges i herois favorits entre vinyetes, es deuen a Lichtenstein. Tant el clar reflex de les gammes de colors ben definides, com l’ocupació de la tipografia com a recurs identificatiu, així com la localització d’icones, personatges i objectes en l’escena, l’ús de textures puntillistes o grans traços, són el que ara veiem en la publicitat gràfica i en el disseny publicitari com a part habitual.

Roy Litchenstein  presente en espacios urbanos

fuente: Paul Lowry

L’artista nord-americà centrava els seus esforços en missatges amb gran càrrega i potència expressiva per al públic, a més d’emprar recursos, idees, trucs i elements que li ajudaven a reforçar aquesta estratègia.

Roy Litchenstein retrato

fuente: Cea

“Posseeixen caràcter impersonal i mecànic”

L’economia en expressions facials, mostres de emocions i la simplicitat de formes, elements, objectes de disseny i fons, aconsegueixen definir un estil únic en les seves creacions carregades de trames, textures, repeticions, etc. L’autor aconsegueix reelaborar la tipografia en algunes de les seves conegudes obres i reinventa el caràcter expressiu dels personatges, colors vius i repeticions d’elements carregades d’un realisme propis de l’època.

Obras creativas de Litchenstein

fuente: @btaylor

Sens dubte, la hipersimplificación es converteix en l’eix fonamental de la seva concepció artística i tal ha estat la influència que ha perdurat fins als nostres dies. L’elecció cromàtica adquireix un valor secundari en aquest moment. El que Roy Lichtenstein aconsegueix és mostrar la seva obra pictòrica i concep a Monet, Léger, Mondrian, Picasso o Cézanne com a punts inicials en la seva vida artística sobre els quals créixer. El segle XX ha aconseguit reconèixer a Roy la seva gran validesa creativa i intel·lectual, fins al punt que en èpoques de recuperació nord-americana, l’autor va arribar a conèixer a Reginald Marshpintor la influència del qual va quedar reflectida en la vida i obra de Lichtenstein fins al punt d’arribar a expressar emocions, estats d’ànim i expressions encertadament nord-americanes i realistes.

Fins a aquest punt va arribar la reflexió interna de la seva obra que, en ocasions, els seus personatges i contextos mostraven un tracte diferent i gran contrast entre joc i serietat, abstracció i realisme, herois americans, recursos procedents del *western i la mitologia clàssica reinterpretats pel seu propi estil i llenguatge.

Roy Litchenstein y el Pop Art

fuente: Marcus Hansson

L’estret vincle existent entre explicar històries i les manifestacions cromàtiques fan que la seva forma d’entendre l’art del còmic siguin únics en expressivitat, emocions i realitat, dotant-los de “un estil que se surt de la norma”.

L’aura de la seva obra artística es concentren en la societat de masses, el capitalisme cultural, la seva visió única i l’època concreta que li va tocar viure. Igual que el seu contemporani Andy, Roy reflectia allò que li envoltava en les seves obres, objectes de la societat de consum, productes en sèrie, personatges mostrats gairebé com a herois i els proporcionava un gran valor afegit.

Des de juanjook.com sí vull, per uns minuts, rendir un més que merescut homenatge a un dels pares del còmic i veritable damnificat del Pop Art. Sabem realment com el seu col·lega Andy Warhol va contribuir a elevar a l’Olimp aquest estil, gammes cromàtiques i concepció, però tots sabem que els recursos de Roy Lichtenstein són un preuat valor que avui dia tots els públics empren en la construcció de missatges.